EcoDriving

Med start från och med april 2012 kommer Umeå Taxi i samarbete med Trafikverket att utbilda samtliga 200 heltidsanställda förare i EcoDriving

Med vår egen certifierade instruktör inom EcoDriving skall samtliga förare utbildas samt lotsa dem till framgång och vidhållen effekt i sitt miljö- och trafiksäkerhetsarbete. Detta innebär bl.a. att de arbetar med minskad miljöbelastning och förbättrad hastighetsanpassning på sina fordon. Vårat mål är att minska bränsleförbrukningen med mellan 10-15% på våra 106 fordon vilket motsvarar en minskning med upp till 300 ton per år i koldioxidutsläpp.

ecovolvo1

Kompetensutveckla ert företag inom EcoDriving!

Vill ni minska:

Bränsleförbrukningen
Utsläppen
Slitage på däck
Reparationer på fordonen
Stressen hos era förare

Och samtidigt:

Öka trafiksäkerheten
Stärka ert varumärke
Skapa en bättre arbetsmiljö
Få konkurrensfördel

Då har vi lösningen för er!

EcoDriving

är ett utbildningspaket som lär dig köra sparsamt och ekonomiskt samtidigt som du värnar om miljön. Det handlar om teknik, miljö och ekonomi i samverkan. Vi hjälper er att minska er bränsleförbrukning samtidigt som säkerheten ökar i trafiken. Snittet från tidigare utbildningar visar på en bränslebesparing på 13%.

Umeå Taxi

har både en STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) instruktör i EcoDriving samt en utbildad Sparcoach som hjälper er hela vägen.

Vad är Sparcoach?

En person, utbildad att hjälpa företag/organisationer att utveckla rutiner för att följa upp bränsleförbrukningen samt att motivera och engagera förarna att behålla och utveckla ett sparsamt körsätt.
Ett arbetskoncept som leder till att företag får långsiktiga effekter av sina utbildningar i sparsam körning. Konceptet bygger på bränsleuppföljning, kommunikation och motivation.

Nyttan med sparcoach är en långsiktigt säkerställd bränslebesparing. Genom sparcoachkonceptet arbetar man under en längre tidsperiod för att säkerställa ett positivt resultat och få långvariga effekter av ut bildningarna i sparsam körning. Sparsam körning bidrar till minskade koldioxidutsläpp samt minskade bränsle- och reparationskostnader. Sparsam körning ökar också trafiksäkerheten eftersom föraren bl.a. lär sig att planera sin körning på ett bättre sätt. Körningen medför då större avstånd till bilen framför och bättre hastighetshållning. Detta minskar den stress som intensiv trafik kan ge upphov till, olycksrisken minskar och arbetsmiljön förbättras.

Sparcoachkonceptet

är en struktur för detta förändringsarbete. Det är en struktur för att leda nya kunskaper om hur man bör köra till att det nya körsättet förankras i reflexmässiga beteenden. Föraren behöver feedback på sin körning. Bränsleförbrukningen måste följas upp och kommuniceras med föraren. Körsättet skall bli ett samtalsämne i fikarummet och en återkommande fråga vid personalmöten. Information om resultaten skall finnas lätt tillgängliga. Med olika former av motivationssystem stimuleras förarna i förändringsarbetet.

Sparcoachkonceptet bygger på tre delar- bränsleuppföljning, motivation och kommunikation i samverkan med utbildning i sparsam körning. Konceptet har utvecklats i samverkan mellan företag och arbetsplatser, sakkunniga inom sparsam körning, miljökonsulter och Trafikverket. En sparcoach hjälper företaget eller arbetsplatsen att utveckla en struktur för förändringsarbetet. En handlingsplan som bygger på den lokala arbetsplatsens/företagets förutsättningar och på sparcoachkonceptet, tas fram. Sparcoachen stöder förändringsarbetet under minst ett år. Ett sparcoachprojekt skall leda till nya rutiner och bestående förändringar av körsättet.

Om detta låter intressant och kan vara något för ert företag, tveka inte att kontakta oss för mer information.

Sparcoach Mikael Hildingsson
Tel: 076-148 68 20
Epost: utbildning@umeataxi.se

Umea Taxi Annica Nygren
Tel: 090–71 10 76
Epost: annica@umeataxi.se