Ecodriving uppföljning

ecovolvo1

Det har nu gått 1 år sedan vi utbildade samtliga heltidschaufförer i Ecodriving, vi har därför gjort en utvärdering för att se vilken påverkan detta har haft för bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

I vår kontrollgrupp har cirka 30 chaufförer ingått, även fast det bara är en liten grupp av de som genomgått utbildningen så ger det oss en väldigt tydlig bild av den totala effekten.

Inom gruppen är det en stor varians på minskningen av utsläppen, från cirka 1 % ända upp till 17 % med ett snitt på 6,5 %.

Vi är väldigt nöjda och stolta över dessa resultat eftersom det innebär minskade bränslekostnader, mindre slitage på bilarna, mindre miljöpåverkan samt ett lugnare och mer planerat körsätt.