Förbättringsarbete
Det är viktigt för oss på Umeå Taxi att vara till för alla de som på ett lätt, bekvämt och trafiksäkert sätt behöver ta sig från ett ställe till ett annat.
Umeå är ju en stad med ca 110000 invånare, ca 10000 företag och 28000 studenter. Dessutom besöks Umeå av en hel del affärsresenärer och turister, vilket gör att vi har höga krav på oss att uppfylla de krav och önskemål som olika kundgrupper har.

Trafiksäkerhet
Umeå Taxi har en trafiksäkerhetspolicy som fokuserar på följande:
>Bilbältesanvändning
>Hastighetsanpassning
>Nykterhet i trafiken
>Sparsam körning/EcoDriving

Umeå Taxi har alkolås i alla bilar för att föregå med gott exempel i trafiken.

Miljöledningssystem
Vi har också påbörjat arbetet med implementera ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Det medför i ett första steg att vi analyserar det sätt vi arbetar på med hänsyn till miljön, samt tar fram en miljöpolicy och sätter upp de mål vi ska uppnå.